Revízie zdvíhacích zariadení E-mail

 

Vykonávame odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) na vyhradených technických zariadeniach - zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13 v rozsahu:

 

Aa) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav alebo zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

Ab) pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m

Ae) regálové zakladače so stanovišťom obsluhy na zakladači

Ba) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane

Bb) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd) špeciálne zdvíhacie zariadenia s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to:

  1. zdvíhacia rampa
  2. zdvíhacia plošina
  3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
  4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Bf) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

 

Revízie zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky, odborné skúšky) vykonávame po dohovore na území celej Slovenskej republiky.

 

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť