Školenie obsluhy stavebých strojov E-mail

 

Školenie obsluhy stavebných strojov ( školenia strojníkov stavebných strojov ).

Obsluhovať stavebný stroj môže len osoba s platným potvrdením o absolvovaní kurzu vydaným akreditovaným školiacim strediskom. Zamestnávateľ preto môže stroj prideliť len takému zamestnancovi, ktorý toto oprávnenie na daný stroj vlastní. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP

 

Kurz trvá 4 dni:  v piatok je zahájenie kurzu a prednášky v učebni. Sobota - nedeľa študujete cez internet (e-learningom) z domu. V pondelok  sú prednášky, konzultácie a záverečné skúšky v našej učebni.

 

Zabezpečujeme:

  • Základné a rozširovacie kurzy obsluhy pre všetky typy stavebných strojov
  • Opakované školenia (minimálne 1 x za 2 roky)
  • Aktualizačnú odbornú prípravu (minimálne 1 x za 5 rokov)

 

Skupiny stavebných strojov podľa vyhlášky 356/2007 Z.z

1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec),
2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka),
3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).
 
 

Naše školiace stredisko vám poskytuje v  rámci jediného kurzu skupiny 1 podľa vyhlášky č. 356/2007 Z.z.  získanie skupín podľa starého rozdelenia strojov a zariadení na zemné práce čísla: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,13,14,15,16.

 

 

Skupiny stavebných strojov podľa starých predpisov:

1. Dozéry a traktory kolesové nad 36 kW (50 k)

2. Dozéry a traktory pásové

3. Špeciálne ťahače stavebných mechanizmov - dumpre

4. Lopatové automobilové a kolesové rýpadlá

5. Lopatové rýpadlá pásové

6. Korčekové rýpadlá

7. Korčekové hĺbidlá

8. Cestné frézy a ryhovače

9. Nakladacie a vykladacie stroje kolesové nad 28 kW (35 k)

10. Nakladacie a vykladacie stroje pásové nad 28 kW (35 k)

11. Autogradery a graderelevátory

12. Motorové skrapery

13. Skrapery s pásovým ťahačom

14. Rúrové ukladače

15. Cestné valce (samopojazdné)

16. Stroje pre úpravu a spracovanie hornín - drviče, triedičky

17. Špeciálne motorické snehové stroje

18. Kompresory s prevádzkovým tlakom nad 500 kPa (5 atm) a 300 m3.h-1

19. Betonárne s výkonom od 10 m3.h-1

20. Autodomiešavače a automiešače

21. Čerpadlá betónových zmesí s výkonom od 10 m3.h-1

22. Pojazdné elektrocentrály s výkonom 32 kW (44 k) a viac

23. Stroje pre napínanie predpínacej výstuže

24. Obaľovacie súpravy živičných zmesí nad 25 t.h-1

25. Ukladače živičných zmesí (finišery)

26. Lomové vŕtačky

- E - vrtné súpravy

- F - stroje pre vŕtané pilóty

- G - baranidlá

- H - vyťahovače

- I - napínacie zariadenia

- J - injektážne zariadenia

 

Dĺžka základného kurzu pre jednu skupinu podľa vlastného výberu je 4 dni.

 

Cenník: ceny sú orientačné pri skupinách (od jedného zadávateľa) možnosť dohody.

 

Druh školenia  Cena €
základný kurz obsluhy stavebných strojov pri skupine 5 a viac osôb 169,00€
Individuálny kurz obsluhy stavebných strojov pre jednotlivca s ukončením do 5 dní od prijatia prihlášky a zaplatenia zálohy (50,00€) 199,00€
Individuálny zrýchlený kurz obsluhy stavebných strojov pre jednotlivca s ukončením do 3 dní od prijatia prihlášky a zaplatenia zálohy (50,00€) 219,00€

rozšírenie preukazu o jednu skupinu popri základnom kurze

rozšírenie preukazu o jednu skupinu mimo základného kurzu

 60,00€

99,00€

aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov)  60,00€
periodické preškolenie (1x za 2 roky) 30,00 €
vydanie písomného potvrdenia (preukazu) 10,00€

Pri skupine 5 a viac účastníkov od jedného objednávateľa sa cena stanovuje dohodou.

 

prihlaska

tlačivo na stiahnutie a vytlačenie TU

prihlaska

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť