Školenie obsluhy nízkozdvižných vozíkov - paleťáky E-mail

Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov (paletové motorové vozíky)

Pre zvýšený dopyt po školeniach na nízkozdvižné vozíky sme pre Vás pripravili:

 

základný kurz vodičov nízkozdvižných elektrických vozíkov ( trieda I druh A).

 

nizkozdvizny

 

 

Vedeli ste, že?

Podľa medzinárodnej normy STN ISO 3691 sú aj tieto vozíky zaradené do skupiny motorových vozíkov.

 

Obsluha motorového vozíka je osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre daný typ vozíka.

 

Cena základného kurzu vodičov nízkozdvižných elektrických akumulátorových vozíkov ( trieda I druh A) je 99,00 €

 

Kurz trvá 16 hodín.

 

 

prihlaskaprihlaska

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť