E-LEARNING - Igmar - školiace stredisko
E-learning E-mail

 

Čo je e-learning?
Elektronickému vzdelávaniu (e-learning) patrí dnes už popredné miesto vo vzdelávaní vyspelých krajín. Pre Slovensko je to nová forma vzdelávania, ktorá ponúka predovšetkým mnoho výhod. Je výhodná pre všetkých záujemcov, ktorí majú prístup k Internetu.
E-learning je moderný spôsob výučby s podporou počítačových technológií. Nové poznatky sú spracovávané formou multimediálnych výučbových programov (kurzov), ktoré v sebe spájajú text, obrazovú informáciu a zvuk. Tieto informácie môžu byť distribuované, hlavne prostredníctvom počítačových sietí, ale aj na CD a DVD nosičoch alebo aj kombinovaným spôsobom.

 

K výhodám novej formy vyučovania predovšetkým patrí:

  • úspora času - vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek
  • úspora nákladov – nie je nutné cestovanie za vzdelaním, ušetríme čas strávený cestovaním
  • fleixbilita - individuálny prístup (pýtam sa tútora - učiteľa, čo neviem a potrebujem), vlastné tempo, prispôsobenie výučby schopnostiam a zručnostiam študenta
  • interaktivita - učebné texty obsahujú multimediálne prvky (zvuk, obraz, animácie), formuláre
  • spätná väzba a priebežné hodnotenie - nový rozmer vzdelávania – spätná väzba formou sám sa otestovať a zistiť úroveň svojich vedomostí, vlastné riadenie a vedenie vyučovania a pomoc zo strany tútora - učiteľa kurzu
  • Všetko,čo potrebujete, je prístupné z akéhokoľvek počítača s pripojením k internetu a nainštalovaným webovým prehliadačom, kdekoľvek na svete a samozrejme, kedykoľvek.
  • Naša firma ako prvá na Slovensku bola akreditovaná akreditačnou komisiou Národného inšpektorátu práce na vzdelávanie prostredníctvom e-learningu dňa 5. 5. 2010.


Ako na e-learning školenia:

Vyplníte prihlášku na školenie tu: http://igmar.sk/sk/prihlaska.html . Stiahnite si a vytlačte prihlášku na školenie tu: http://igmar.sk/dokumenty/tlacivo_vzv.pdf ktorej súčasťou je aj lekárske vyšetrenie, ktoré musí byť potvrdené lekárom najneskôr v deň začatia kurzu. Na základe online prihlášky budete oslovený e-mailom, telefonicky, prípadne osobne lektorom kde dostanete ďalšie pokyny vrátane čísla účtu na ktorý uhradíte zálohu vo výške 30% z ceny kurzu. Po prijatí zálohy Vám bude poskytnutý prihlasovací kľúč na vstup do kurzu ako aj inštrukcie pre vytvorenie Vášho študentského konta. Všetky Vaše aktivity v priebehu štúdia sú monitorované našimi lektormi s ktorými môžete aj konzultovať jednotlivé témy v učebných materiáloch. Po uplynutí požadovanej dĺžky štúdia pristúpite k poslednej téme ktorou je test bez ktorého úspešného absolvovania nebudete prizvaný k záverečným skúškam.


Z čoho pozostáva e-learningový kurz:
Uchádzači budú zvolaní na úvodnú prednášku kde sa dozvedia ako si vytvoriť svoje študentské konto, ako sa prihlásiť do systému prihlasovacím kľúčom, ako študovať a ako absolvovať prípravný test. Ďalej dostanú doplňujúce materiály a dohodnú sa s lektorom na čase záverečných skúšok. Potom nasleduje samoštúdium prostredníctvom samotného e-learningu kde môžu konzultovať prípadné nejasnosti s našimi lektormi prostredníctvom e-mailu, prípadne aj videohovoru cez skype. Po naštudovaní všetkých tém, ktorých minimálna doba štúdia je vopred daná, priebežne kontrolovaná a výpisy študijných aktivít sú archivované. Následne budú uchádzači prizvaný k praktickej časti výcviku a k záverečným skúškam, ktoré sa uskutočnia v našom školiacom stredisku. Na záverečné skúšky sa musia uchádzači dostaviť osobne! Po úspešnom absolvovaní skúšok bude uchádzačom vystavený preukaz obsluhy na daný typ zariadenia.

 

http://kurzy.igmar.sk/

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť