Referencie E-mail
  • Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach
  • Česká keramika a.s. v Košiciach
  • CHEMOSVIT STROJSERVIS a.s. Svit
  • LEAR CORPORATION s.r.o. Prešov
  • CROWN SLOVAKIA s.r.o. Kechnec
  • Bytový podnik mesta Košíc s.r.o. Košice
  • Belle Export-Import, s.r.o. Košice
  • Správa finančnej kontroly Košice
  • Versity a.s. pobočka Košice
  • Košická záchranka s.r.o. Košice
 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť