Školenie obsluhy lesných strojov E-mail

 

Školenie obsluhy lesných strojov, Kurz pre obsluhu vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty  (školenia strojníkov lesných strojov).

Obsluhovať lesný stroj môže len osoba s platným potvrdením o absolvovaní kurzu vydaným akreditovaným školiacim strediskom. Zamestnávateľ preto môže stroj prideliť len takému zamestnancovi, ktorý toto oprávnenie na daný stroj vlastní. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP


Kurz trvá 4 dni z toho v piatok je zahájenie kurzu a prednášky v učebni, sobota, nedeľa študujú účastníci školenia cez internet (e-learningom) z domu, v pondelok nasledujúci týždeň sú prednášky, konzultácie a záverečné skúšky v učebni.


Zámerom kurzu je oboznámie sa s problematkou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke lesných strojov. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, všeobecnými zásadami bezpečnej práce s lesníckymi strojmi a zariadeniami, s obsluhou, prevádzkou, údržbou, kontrolou a prehliadkami.

Po uspešnom ukončení kurzu účastník dostane písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Účastník kurzu musí spĺňať:

vek minimálne 18 rokov,
vodičský preukaz skupiny „T"
zdravotnú spôsobilosť potvrdenú všeobecným lekárom.

 

Cenník

 

Druh školenia Cena €
základný kurz obsluhy lesných strojov 289,00 €
rozšírenie preukazu o jednu skupinu 60,00 €
aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov) 80,00 €
periodické preškolenie (1x za 2 roky) 50,00 €
vydanie preukazu (písomného dokladu) 10,00 €

 

 

prihlaska

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť