Školenie na montáž a demontáž lešení E-mail

 

Práce vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií

LEŠENÁRI – Základný kurz

Kurzy sú určené pracovníkom, ktorí majú vykonávať montáž a demontáž pomocných konštrukcií. Súčasťou kurzu je skúška. Po úspešnom absolvovaní kurzu frekventant obdrží preukaz odbornej spôsobilosti.
Do základného kurzu môže byť zaradený uchádzač starší ako 18 rokov, ktorý pri nástupe do kurzu doloží:
- prihlášku do kurzu
- lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre práce vo výškach

Rozsah kurzu: 35 hod.
cena kurzu: 250,- € pri skupine 10 a viac účastníkov

 

Druhy lešenia:

A – rúrkové (STN 73 8101, STN 73 8107)
B – podperné (STN 73 8108)
C – pojazdné a voľne stojace (STN 73 8102)
D – drevené (STN 73 8103)
E – stavebné plošinové výťahy (STN 73 8120)
F - dielcové

Práce vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií

LEŠENÁRI – Periodické školenie

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 7 odst. 4. Najmenej jedenkrát za 36 mesiacov
cena preškolenia: 30,- €

 

prihlaska

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť